Biaxial Distal de Fémur y Proximal de Tibia Articulada Original AMX - 328

  • MATERIAL

    Titanio - Ti 6Al 4V - ELI NBR ISO 5832-3